Det är lag på cykelhjälm upp till 15 år. Det är därför viktigt att barnen har cykelhjälm när man är ute i trafiken. Cykelhjälm med grönt spänne rekomenderas av konsumentverket för att de släpper vid 5kg tryck.