Febertermometer är en bra investering från början. Mät gärna barnens temperatur när dom är friska så du har en referenspunkt att utgå ifrån. 
Termometrarna kan användas rectal, oral och axilla. Den mäter ditt barns temperatur på 10 sekunder.