Prylfickan fungerar som ett sparkskydd. Den fyller 2 funktioner. Det ena är att samla ihop leksaker och andra prylar på ett ställe och det andra är att skydda sätet från smutsiga skor.